Facebook Statistics
Značka Kvality

Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov

29-04-2022

Potravinári môžu od dnes vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov EUR.

Dotazník bude prístupný na stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) do 31. mája 2022: https://rezort-nppc.sk/potravinari

„Na ministerstve si uvedomujme, v akej ťažkej situácii sa naši producenti potravín nachádzajú, keď im z týždňa na týždeň narastajú ceny výrobných vstupov. Táto mimoriadna pomoc je len jednou z radu opatrení a podporných schém, ktoré pripravujeme a postupne ich budeme spúšťať , aby sme adresne a efektívne pomohli podnikom s nárastom cien energií a komodít“  ozrejmil minister Samuel Vlčan.

V dotazníku vyplní oprávnená osoba z potravinárskeho podniku svoje základné údaje, informácie o aktuálnom stave a zameraní ich výroby, technickej a technologickej vybavenosti, energetických a surovinových potrebách podniku, pláne a potrebách modernizácie, o produkcii odpadov, stavoch a štruktúre zamestnancov a vplyve pandémie na prevádzku. Vďaka poskytnutým údajom bude vedieť ministerstvo efektívnejšie plánovať a nastavovať podporu pre potravinársky priemysel. Uvedené údaje budú tiež využité pri zhodnocovaní efektívnosti spracovateľského priemyslu na Slovensku.

Pomoc bude vyplatená tým podnikom, ktoré kompletne vyplnia a odošlú dotazník a vyžadované prílohy, ich hlavným predmetom činnosti je výroba potravín, minimálne dve výrobné fázy prebiehajú v prevádzkach na Slovensku a ku dňu odoslania dotazníka majú viac ako dva roky. Zároveň musia zamestnávať minimálne jedného zamestnanca v TPP a musia mať vysporiadané záväzky voči štátu.

Po uzavretí dotazníkov 31 . mája 2022 budú informácie vyhodnotené a mimoriadna pomoc bude zaslaná oprávneným potravinárom do konca júla 2022.

Pre ďalšie informácie je zriadené centrum podpory na emailovej adrese po[email protected]; resp. na tel. čísle tel.:+421 2 50 237 045 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 14:00)