Facebook Statistics

SR nemá pri ropovodnom prepojení riešiť problém Rakúska

26-05-2011

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská republika podľa šéfa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zsolta Simona (Most-Híd) v súvislosti s energetickou bezpečnosťou nemá riešiť problém Rakúska.

"Môj názor je taký istý, aký som vyslovil vtedy, keď som sa prvýkrát ohradil voči budovaniu takéhoto ropovodu, teda že SR nemá riešiť problém Rakúska," uviedol Simon po dnešnom rokovaní kabinetu k problematike ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom.

Baviť sa v tejto chvíli o trasách ropovodu podľa neho nie je podstatné. "Podstatné je, či vôbec takáto investícia je pre SR efektívna, ekonomická, výhodná a či vôbec tento ropovod pre nás zabezpečí v prípade krízy spätný chod. Pamätám si, ako sa správala Rakúska republika v čase, keď SR mala (plynovú - pozn. TASR) krízu," konštatoval.

Pripomenul zároveň, že v programovom vyhlásení tejto vlády je záväzok, že vláda nepodporí výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov.

Stavom prác na ropovode medzi Bratislavou a rakúskym Schwechatom sa na dnešnom rokovaní kabinetu zaoberali vládni ministri. K dnešnému dňu podľa materiálu MH SR existuje z rakúskej strany takmer 100-% pripravenosť trasovania aj s príslušnými povoleniami. Na slovenskej strane prišlo naopak v roku 2010 k prehodnoteniu trasovania cez Žitný ostrov, vypracovalo sa preto niekoľko variantných riešení, ktoré spĺňajú všetky kritériá legislatívy v oblasti životného prostredia. "Odborníci na obidvoch stranách sa zhodli na viacerých možnostiach trasovania, ktoré sú podrobované ďalším analýzam a dopadovým štúdiám," približuje v dokumente rezort hospodárstva s tým, že v súčasnosti sa uvažuje o 10 variantoch vedených v dvoch koridoroch - karpatskom a mestskom.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood