Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko EFSA o 4-metylbenzofenóne u niektorých cereálnych raňajok

05-03-2009

Na základe požiadavky Európskej komisie (ďalej EK) vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) stanovisko o rizikách vyplývajúcich z migrácie látky 4-metylbenzofenónu z obalových materiálov do niektorých cereálnych raňajok1.

Podľa Riitta Maijala, riaditeľky EFSA pre hodnotenie rizika „aj keď migrácia 4-metylbenzofenónu z obalových materiálov do potravín nie je žiaduca, mohla by predstavovať riziko pre niektoré deti, a to jedine v najhoršom predpokladanom prípade, kedy ide o pravidelnú vysokú spotrebu produktov kontaminovaných najvyššími koncentráciami tejto látky. Posúdenie jeho bezpečnosti si vyžaduje ďalšie dáta a analýzy“.

Na základe dostupných dát o expozícii a toxicite podobnej chemickej zlúčeniny benzofenónu, EFSA dospel k názoru, že krátkodobá spotreba kontaminovaných cereálnych raňajok by nemala predstavovať riziko pre väčšinu ľudí. V prípade, ak by sa pokračovalo s používaním 4-metylbenzofenónu v tlačiarenských farbách určených na obaly potravín, bolo by potrebné vykonať úplné hodnotenie rizika.

Kvôli nedostatku dostupných dát nebol úrad schopný v plnej miere posúdiť expozíciu spotrebiteľov na 4-metylbenzofenón a jeho toxikologické účinky na ľudí. Hoci vzhľadom na chemickú štruktúru a štúdie toxicity benzofenónu EFSA dospel k názoru, že 4-metylbenzofenón je pravdepodobne karcinogénna látka, nemá genotoxické účinky (nespôsobuje poškodenie DNA, genetického materiálu buniek).

Podobnosti medzi 4-metylbenzofenónom a benzofenónom umožnili EFSA vykonať predbežné hodnotenie rizika, v ktorom sa EFSA pozrel na najnižšie koncentrácie, pri ktorých benzofenón vyvolal nepriaznivé účinky u zvierat a vzal do úvahy aj také neistoty, ako nedostatok dát o 4-metylbenzofenóne a rozdiely medzi zvieratami a ľuďmi.

V odpovedi na špecifickú otázku komisie EFSA dospel k záveru, že úrad nemá dostatok vedeckých dôkazov, aby sa mohli pre 4-metylbenzofenón uplatniť zavedené skupiny TDI (prípustná denná dávka) pre benzofenón a hydroxybenzofenón. EFSA prehodnotí TDI pre benzofenón a hydroxybenzofenón koncom mája 2009.

Stanovisko EFSA
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902360964.htm

 

14-metylbenzofenón – chemická zlúčenina, ktorá sa používa do tlačiarenských farieb.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood