Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Stanovisko k hodnoteniu možnej integrácie plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa

26-01-2017

Európska komisia požiadala úrad EFSA o preskúmanie nových informácií a dát poskytnutých spoločnosťou Elanco, súvisiacich s možnou intergáciou plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa atlantického a vyjadrenie stanoviska, či úrad EFSA súhlasí so závermi spoločnosti ELANCO. Vakcína je podávaná injekčne rybám s cieľom zabezpečiť ochranu proti ochoreniu pankreasu, ktoré spôsobuje alfavírus lososovitých rýb (SAV – salmonid alphavirus).

Celé stanovisko úradu EFSA nájdete na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4689/epdf
Informácie o SAV nájdete na: http://www.oie.int/doc/ged/D14022.PDF