Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko MPŽPRR SR k riešeniu problematiky bryndze

26-07-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nebude podporovať zmenu legislatívy, ktorá by rozširovala právo používania názvu „bryndza“ na výrobky, ktoré obsahujú menej ako 50 % ovčej hrudky.

Ministerstvo bude podporovať Slovenskú bryndzu s Chráneným zemepisným označením, ktorá podľa európskej legislatívy musí povinne obsahovať viac ako 50 percent ovčej hrudky.

Nie je a nemôže byť zámerom ministerstva, aby podporovalo imitáciu napodobneniny tradičnej slovenskej bryndze.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood