Facebook Statistics

Stanovisko MPŽPRR SR k riešeniu problematiky bryndze

26-07-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nebude podporovať zmenu legislatívy, ktorá by rozširovala právo používania názvu „bryndza“ na výrobky, ktoré obsahujú menej ako 50 % ovčej hrudky.

Ministerstvo bude podporovať Slovenskú bryndzu s Chráneným zemepisným označením, ktorá podľa európskej legislatívy musí povinne obsahovať viac ako 50 percent ovčej hrudky.

Nie je a nemôže byť zámerom ministerstva, aby podporovalo imitáciu napodobneniny tradičnej slovenskej bryndze.