Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

Šťastné a veselé slovenské Vianoce!

23-12-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa pripája k iniciatíve Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s názvom Slovenské Vianoce a vyzýva ľudí, aby počas tradičných a najkrajších „slovenských sviatkov" kupovali domáce slovenské produkty.

„Sme hrdí na našich poľnohospodárov a potravinárov, ktorí nám počas celého roka prinášajú zdravé a kvalitné potraviny a veríme, že budú dominovať na našich stoloch aj počas Vianoc," vyjadril sa Martin Fecko, prvý štátny tajomník MPRV SR.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári slúžia ľuďom počas celého roka a svojou tvrdou prácou zabezpečujú potraviny na našich stoloch. Činia tak aj počas vianočných sviatkov, kedy zvyknú ľudia oddychovať.

„Slovenské ryby, mäso, mlieko, med, zelenina a ovocie, to všetko neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl. Celé vedenie MPRV SR sa chce za tieto produkty poďakovať všetkým slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Veľké ďakujem patrí aj našim lesníkom, vďaka ktorým naše príbytky môžu rozvoniavať pravým slovenským ihličím," skonštatovala generálna tajomníčka služobného úradu na MPRV SR Vladimíra Fabriciusová.

Smerodajným označením je Značka kvality, ktorá poskytuje garanciu, že všetky fázy výroby produktu prebiehajú na Slovensku​. Spotrebitelia ju nájdu na obaloch potravín, ktoré pozostávajú zo slovenských surovín.

Význam a dôležitosť slovenskej produkcie oceňujeme najmä počas koronakrízy, kedy aj napriek ťažkej situácii máme zabezpečený dostatok potravín v obchodoch. Kúpou slovenských výrobkov tak môžeme podporiť domácich producentov a aj takto im poďakovať za prácu, ktorú odvádzajú v prospech celej krajiny nielen počas koronakrízy.