Facebook Statistics

Štát spustil online register odchytených a túlavých zvierat

15-07-2020

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky spustila verejne prístupný elektronický Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého sú registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky.

Do registra sa evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice, resp. útulku, vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. V súčasnosti sa v aplikácii nachádzajú údaje o zvieratách, ktoré boli odchytené v mesiaci máj, jún a júl.

Aplikácia sprístupňuje informácie o zvieratách prijatých do útulkov a karanténnych staníc obciam aj verejnosti. Obciam poskytuje prehľad o zvieratách, ktoré boli odchytené v ich katastrálnom území, a verejnosti zjednodušuje hľadanie stratených zvierat a prípadnú adopciu.

Cieľom tejto iniciatívy je zjednotiť evidenciu odchytených a túlavých zvierat pre orgány, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o ne a sprístupniť register verejnosti. Má pomôcť majiteľom stratených zvierat, ktorí si podľa dátumu, miesta, fotky alebo čísla čipu, okamžite môžu overiť či ich zviera bolo odchytené a prijaté do útulku alebo karanténnej stanice.

Aplikácia ROTZ pozostáva z administratívnej časti, prístupnej oprávneným subjektom a časti určenej pre verejnosť. Verejnosť má okrem registra zvierat, ktorý eviduje dátum, čas a miesto odchytenia zvieraťa, fotografiu a v prípade čipovaných zvierat číslo čipu, prístup aj k zoznamu útulkov, karanténnych staníc a veterinárnych lekárov.

Štát takto podáva ďalšiu pomocnú ruku túlavých zvieratám a pomôže zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu k majiteľom. ROTZ je systém, ktorý pomôže skrátiť túlavému zvieraťu pobyt mimo domova.

Register odchytených túlavých zvierat: https://rotz.svps.sk

rotz


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood