Facebook Statistics
Značka Kvality

Štátny tajomník Fecko: Čerpanie pomoci sťažuje veľká byrokracia

08-07-2020

Turá Lúka, Brezová pod Bradlom, 7. júl 2020 – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko absolvoval pracovný výjazd na Myjave. S členmi Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republiky (NS MAS SR) hovoril o zlepšovaní podmienok pri čerpaní fondov EÚ na podporu rozvoja vidieka.

„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické zaťaženie a zlepšiť komunikáciu pri riešení takýchto projektov,“ uviedol na stretnutí v Turej Lúke štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

Členovia Občianskeho združenia Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina a Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republiky informovali zástupcu agrorezortu o najčastejších bariérach, s ktorými sa pri čerpaní pomoci stretávajú.

Štátny tajomník si počas pracovného výjazdu prezrel miesta, kde sa doteraz realizovala podpora prostredníctvom programu Leader v rámci regiónu Myjava. Išlo konkrétne o sušiareň a chlebovú pec v Gazdovskom dvore v Turej Lúke, viacúčelové ihrisko v Starej Myjave, ubytovacie kapacity na Mlyne Stará Myjava. Ďalej navštívil predajňu miestnych produktov so značkou „Kopanice regionálny produkt“. „Na tomto príklade vidno, aké máme možnosti na podporu jedinečných lokálnych špecialít,“ dodal M. Fecko.

Záver pracovného programu tvorila prehliadka Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý patrí medzi najvýznamnejších slovenských architektov. „Nezabúdajme na dielo našich predkov, preto ma teší, že pomoc v rámci programu Leader išla aj na tento projekt,“ uzavrel štátny tajomník agrorezortu.

Martin Fecko prítomných ubezpečil, že Vláda SR podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch. Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood