Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Štátny tajomník Haščák v Bruseli žiadal o poskytnutie podpory pre slovenských poľnohospodárov zasiahnutých dovozom lacného obilia z Ukrajiny

22-03-2023

V pondelok 20. marca sa európski poľnohospodárski ministri stretli v Bruseli na zasadnutí Rady AGRIFISH, na ktorom Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Henrich Haščák. Hlavnou témou rokovania bola súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch.

Členské štáty susediace s Ukrajinou už niekoľko mesiacov upozorňujú na zvyšujúce sa dovozy lacnej ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie. Komisia ako odpoveď predstavila minulý týždeň návrh núdzovej pomoci vo výške 56,3 mil. eur. Táto pomoc však je určená len pre tri členské štáty (Poľsko, Rumunsko a Bulharsko), pričom Slovensko, aj napriek tomu, že dlhodobo čelí tlaku lacných obilnín a olejnín z Ukrajiny, nebolo zaradené medzi adresátov pomoci. Rozhodnutie Komisie sa preto stretlo s nesúhlasom Slovenska, ktorý odznel počas zasadnutia Rady ministrov aj z úst štátneho tajomníka Haščáka. „Už niekoľko mesiacov na všetkých úrovniach upozorňujeme na mimoriadne vážnu situáciu, ktorej čelia hraničné členské štáty kvôli dovozom lacnej poľnohospodárskej produkcie“, uviedol H. Haščák a dodal, že „problémom nie je len priamy import obilnín a olejnín z Ukrajiny, ale aj nepriamy import cez susediace členské štáty, ktorý spôsobuje výrazný tlak na slovenský vnútorný trh“. Slovensko upozornilo, že plne podporuje snahu o pomoc Ukrajine, aktuálna situácia si však vyžaduje hľadanie spoločného európskeho riešenia. Podľa štátneho tajomníka: „Slovensko dlhodobo vyzývalo Komisiu na prijatie nevyhnutných opatrení pre najviac zasiahnuté členské štáty. Príprava tohto balíka pomoci bola avizovaná už počas januárovej Rady. Po dvoch mesiacoch sme sa dočkali návrhu núdzovej pomoci, ktorý však Slovensko nemôže akceptovať. Neviem ako by sme doma vysvetlili, že sa poskytla podpora pre hraničné krajiny, ale naši farmári na ňu nárok nemajú“. Komisár Wojciechowski na stretnutí ako hlavný dôvod neudelenia podpory aj pre Slovensko a Maďarsko uviedol, že pri jej navrhovaní Komisia nezohľadňovala pokles cien komodít v daných členských štátoch, ktorý podľa nich spôsobujú globálne trendy, ale zaujímali ich najmä vnútorné problémy štátov týkajúce sa naplnenosti skladov a nemožnosti umiestňovania produkcie na trhoch. Slovenskú delegáciu toto zdôvodnenie nepresvedčilo a už na zasadnutí avizovala vykonanie ďalších krokov smerujúcich k spravodlivému prerozdeleniu pomoci.

Rada ministrov sa venovala aj problematike medzinárodného obchodu. Slovensko upozornilo na potrebu presadzovania rovnakých podmienok pre všetkých, dodržiavania noriem a reciprocity v bilaterálnych a multilaterálnych obchodných negociáciách s tretími krajinami. Podľa slovenskej delegácie je kľúčové, aby sme sa vyhli strate konkurencieschopnosti nášho sektora voči lacnejším dovozom.

Predmetom diskusie bola aj téma opeľovačov, kde štátny tajomník Haščák upriamil pozornosť na úspešné kroky vykonané pri ich ochrane. Na Slovensku bol za posledných 5 rokov zaznamenaný nárast počtu včelstiev, pričom podľa Haščáka chce Slovensko v tomto pozitívnom trende pokračovať aj prostredníctvom opatrení strategického plánu SPP.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood