Facebook Statistics
Značka Kvality

Štátny tajomník Martin Kováč

Ing. Martin Kováč

Životopis

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Zo Stavebnej fakulty následne prešiel na doplnkové pedagogické štúdium na Materiálovo-technologickú fakultu. V štúdiu pokračoval diaľkovo na Žilinskej univerzite, kde sa venoval znalectvu v oblasti oceňovania nehnuteľností a vodnému hospodárstvu krajiny.

Dlhé roky pôsobí vo verejnom sektore. Venoval sa vedeniu Nadácie národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska, šéfoval sekcii kultúrneho dedičstva a odboru štrukturálnych fondov a finančných nástrojov na Ministerstve kultúry SR. Pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska, zastával funkciu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny a viedol oddelenie spoločnej hospodárskej správy, správy budov a nehnuteľností spoločenskej organizácie.

Je zakladateľom odbornej platformy Klimatický klub. V roku 2021 bol členom a predsedom zboru poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Návrh na jeho vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka predložil na 53. schôdzu vlády SR (19. 1. 2022) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 480


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood