Facebook Statistics

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam prijal delegáciu z čínskej provincie Heilongjiang

29-11-2012

(Bratislava, 26. novembra 2012) - Za účasti štátneho tajomníka Štefana Adama, zástupcov slovensko-ázijskej obchodnej komory, Výskumného ústavu agroekológie Michalovce a slovenských poľnohospodárskych spoločností, sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Heilongjiang Committete provincie Heilongjiang, na čele s generálnou sekretárkou Dai Chundi.

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam v stručnosti oboznámil čínskych hostí so súčasnou štruktúrou poľnohospodárstva na Slovensku a ocenil záujem Čínskej ľudovej republiky o spoluprácu so Slovenskom v oblasti poľnohospodárskej výroby. Vedúca čínskej delegácie Dai Chundi uviedla, že hlavným cieľom ich návštevy je oboznámiť sa so situáciou v našom poľnohospodárstve a zároveň avizovala, že v polovici decembra navštívia Slovensko odborníci z ich podniku, aby dohodli spoluprácu s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi. Súčasne predstavila domovskú provinciu, ktorá leží severne od Pekingu, hraničí s Ruskom a má podobné podnebie ako naša tatranská oblasť.

Cui Longjiang, predstaviteľ štátnej farmy Beidahuang, prejavil záujem o spoluprácu so slovenskými poľnohospodármi, o dovoz technológií na spracovanie poľnohospodárskych produktov, najmä obilnín a olejnín, ktoré by sa mohli využiť v tradičnej čínskej poľnohospodárskej produkcii, o zaujímavé poľnohospodárske projekty prospešné pre obe strany, ako aj o podnikanie v agrosektore na Slovensku.

„Sme pripravení na vzájomnú spoluprácu, je to len otázka správneho nastavenia harmonogramu príchodu čínskych podnikateľov na Slovensko. Ministerstvo bude súčinné a prispeje k spolupráci s čínskymi partnermi napríklad aj tým, že osloví slovenské subjekty a partnerov v  sektoroch, kde môže dôjsť k vzájomnej kooperácii,“ konštatoval na záver stretnutia Štefan Adam.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood