Facebook Statistics

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam prijal zástupcov Nemecka, Francúzska a Rakúska

13-11-2012

Bratislava, 13. november 2012 – Zástupcovia strategických partnerov SR - Nemecka, Francúzska a Rakúska - dnes rokovali so štátnym tajomníkom MPRV SR Štefanom Adamom. Na stretnutí sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

 „Nielen nemecké obchodné reťazce, ktoré sú na Slovensku, ale rovnako aj distribútori, majú určité problémy so schváleným zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných reťazcoch. Súhlasíme s názorom a postojom MPRV SR, že v obchodoch by malo byť veľké množstvo aj slovenských výrobkov. Rovnako si myslím, že by malo byť viac vašich výrobkov aj na nemeckom trhu. Ani si už nepamätám, kedy som naposledy videl v nemeckom obchode slovenský syr, alebo víno,“ povedal na stretnutí Reinhard Wiemer, stály zástupca nemeckého veľvyslanca na Slovensku. R. Wiemer si myslí, že je potrebné pokračovať v dialógu s obchodnými reťazcami, ktoré pôsobia na Slovensku, a to aj preto, aby sa zlepšil marketing, ktorý by mal docieliť väčší podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodných reťazcoch.

„Našou filozofiou je zvyšovať tento podiel cez značku kvality a pôvodu, ktorú budujeme. Cieľom je upriamiť pozornosť našich spotrebiteľov na výrobky, ktoré sú vyprodukované na Slovensku a zvýšiť ich spotrebu. Toto všetko chceme robiť nenásilným spôsobom, akýmsi lepším zorganizovaním trhu so slovenskými potravinami. Rešpektujeme pritom princípy vnútorného trhu v rámci Európskej únie, voľného pohybu tovaru a usadenia na slovenskom trhu. Našou úlohou bolo pripraviť nediskriminačný zákon, v rámci ktorého rovnaké pravidlá platia pre domácich aj zahraničných dodávateľov. Inšpirovali sme sa legislatívou, ktorá platí vo viacerých krajinách spoločenstva a nešli sme nad rámec týchto zákonov,“ povedal na stretnutí Štefan Adam, štátny tajomník MPRV SR.

Štefan Adam tiež argumentoval aj tým, že rezort neprijal zákon bez vedomia obchodných systémov. „S každým z obchodných systémov pôsobiacich na Slovensku sme sa pred prijatím tohto zákona stretli, vypočuli si ich pripomienky, pričom mnohé boli akceptované. Pri tejto príležitosti sme sa s nimi rozprávali aj o zvyšovaní podielu slovenských potravinárskych výrobkov na pultoch obchodných systémov pôsobiacich na našom území. Zo strany ministerstva určite nešlo o účelové a jednorazové stretnutia. Aj minulý týždeň sa uskutočnili viaceré stretnutia so zástupcami obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku za účasti záujmových zväzov, a pripravujú sa ďalšie. Skôr je to o diskusii a napomáhaní odstraňovať komunikačné bariéry medzi oboma stranami a snahe byť nápomocný pri získavaní niektorých produktov, akými sú ovocie, zelenina, jahňacina, mäso a mäsové výrobky, na našom trhu,“ vysvetlil zástupcom veľvyslanectiev Štefan Adam.

 „Naše krajiny si rovnako potrpia na kvalitu potravín. Slovensko a Francúzsko majú veľmi dobré obchodné vzťahy. Dokážeme vám zabezpečiť kontakty s francúzskymi výrobcami, ale aj z iných krajín Európskej únie, ktoré majú takúto problematiku na stole, spoločné plány, výmena skúsenosti v tomto smere vám vieme pomôcť, “ povedal na stretnutí Patrice Dautel, ekonomický atašé Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Sektor potravinárstva je podľa štátneho tajomníka MPRV SR Štefana Adama potrebné oživiť, naštartovať a vrátiť do podoby, aby Slovensko mohlo naplno využívať svoje spracovateľské kapacity. „Pripravujeme preto koncepciu rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020 s tým, že zároveň pripravujeme nový Program rozvoja vidieka na obdobie 2014 až 2020. Ak dôjde k oživeniu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, budeme sa snažiť dostať naše potravinárske výrobky na zahraničné trhy v rámci spoločenstva,“ dodal Štefan Adam.

„Každá krajina je hrdá na svoje výrobky, rovnako aj Slovensko. Je to veľmi príjemné, ak má človek aj možnosť výberu potravín v obchodoch. Takisto, ako vy propagujete svoje výrobky na iných trhoch, aj my propagujeme rakúske výrobky na Slovensku. Naše ekonomické vzťahy sú veľmi dobré a verím, že do budúcna sa budú aj naďalej zlepšovať,“ povedal Patrick Sagmeister, obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood