Facebook Statistics

Štátny tajomník Štefan Adam viedol delegáciu MPRV SR v Srbskej republike

12-11-2012

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam, spolu s generálnym riaditeľom Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Jánom Vajsom, s generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania Jánom Mizerákom, 7. – 8. novembra 2012 navštívili Srbskú republiku, na pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky Danila Golubovića.

Počas prvého dňa návštevy sa slovenská delegácia stretla v Novom Sade s výkonným riaditeľom novosadského výstaviska Bojanom Gajićom a rokovala s podpredsedom vlády a tajomníkom Autonómnej provincie Vojvodina, pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo, Goranom Ješićom. V Selenči navštívila ovocinársky podnik "Zdravo Organic" a stretla sa tiež so skupinou srbských poľnohospodárskych podnikateľov slovenského pôvodu Jurajom Bockom, Jánom Grňom, Ivanom Palenkášom a ďalšími.

Na výstavisku diskutovali o aktívnej účasti slovenských subjektov na poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade a srbských subjektov na slovenskom veľtrhu "Agrokomplex" v Nitre. Slovenská republika tiež predbežne prisľúbila prevzatie spoločnej záštity nad poľnohospodárskym veľtrhom v Novom Sade v roku 2016. S G. Ješićom sa naša delegácia rozprávala o možnej spolupráci s provinciou Vojvodina v oblasti rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby a obchodu, aj v lesnom hospodárstve. Zástupcovia podnikateľských subjektov zasa informovali o možnostiach investovania do ovocinárstva a poľnohospodárstva.

Na druhý deň delegácia rokovala v Belehrade s riaditeľom inštitútu pôdoznalectva Srboljubom Maksimovićom, poradcom prezidenta Srbskej republiky pre hospodárstvo Predragom Mitićom a štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky Danilom Golubovićom.

S riaditeľom inštitútu pôdoznalectva diskutovali o užšej spolupráci so slovenskou partnerskou inštitúciou pri odovzdávaní našich poznatkov v procese integrácie do EÚ. So štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva hovorili o vzájomnej spolupráci v oblasti obchodnej, investičnej, vedeckej, inštitucionálnej, či o výmene študentov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood