Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Vzdelávacie aktivity

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

17-09-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II., ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 v priestoroch Corleone Pub & Restaurant,Mníchova Lehota.

V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, implementácii stratégií CLLD a schválených Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre podopatrenie 19.2 a 19.4.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)