Facebook Statistics
Značka Kvality

Stretnutie k návrhu protokolu pre hodnotenie rizika bisfenolu A

06-07-2017

Národný Kontaktný bod úradu EFSA v SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti stretnutie k návrhu protokolu pre hodnotenie rizika bisfenolu A, ktoré sa uskutoční v Bruseli dňa 14. 9. 2017. Registrovať sa je možné najneskôr do 25. 8. 2017. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood