Facebook Statistics

Stretnutie ministra Zsolta Simona s námestníkom Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky Michalom Janebom

19-05-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon sa dnes stretol s námestníkom ministra pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ministerstva pre miestny rozvoj ČR Michalom Janebom. Stretnutie sa konalo na pôde Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja.

Partneri sa venovali otázkam čerpania fondov EÚ v oboch krajinách, realizácii spoločných programov cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, možnostiam ďalšej spolupráce v rámci stredoeurópskeho regiónu a podpore plnenia programov  regionálneho rozvoja.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood