Facebook Statistics

Podujatia

Stromčeky k medzinárodnému dňu lesov

26-03-2019

21. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov. V tento deň lesníci z OZ Sobrance spolu so žiakmi Základnej školy v Slanci vysadili v areály školy a historickom parku grófa Forgáča v Slanci rôzne druhy drevín.

Žiaci sa do sadenia aktívne zapájali a preukázali mnohé vedomosti z dendrológie. Dúfame, že stromčekom sa bude dariť a stanú sa dlhodobou súčasťou tohto výnimočného parku.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood