Facebook Statistics
Značka Kvality

Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dverami

27-05-2015

„Aj ja som sa tomu čudoval,“ hovorí majster rezbár Jaroslav Velčický z Uhrovca na otázky, ako je možné, že má len jednu ruku a vyrezáva z dreva krásne sochy?

Odborníci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Uhrovci v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 realizovali už sedem projektov. K pôsobivým patrí Živá škola - živá voda. Tak vznikol náučný chodník drevín. Tým sa prepojilo centrum obce so základnou a materskou školou, ako aj s parkom pri pôvodnom kaštieli a navyše aj s okolitými lesmi. Čiže rezbárska stáročná tradícia rezbárskej školy z 19. storočia v Uhrovci akoby bola dostala európske ocenenie výsadbou nových drevín. Dnes rezbárstvo priťahuje mladých. Za majstrom Velčickým pravidelne chodí nádejný rezbár Vlastimil Trpoš: „Ja som sa do Uhrovca prisťahoval a dnes tu vediem na základnej škole rezbársky krúžok.“

Mladých ľudí Uhrovec opäť oslovuje. Zdôrazňuje to aj evanjelický pán farár Martin Šipka: „Základná škola v Uhrovci by bola časom isto zanikla. Lenže zrazu došlo k prudkému obratu."

Školu obnovili z európskych fondov a to aj telocvičňu, či blízku materskú školu. Vedľa nich vyrástlo nové multifunkčné ihrisko a moderné detské ihrisko. Do Uhrovca prichádzajú aj deti z iných škôl z regiónu, aby si precvičili znalosti. Ako je to možné, vysvetľuje koordinátorka projektu Živá škola - živá voda učiteľka prírodopisu a biológie Katarína Joneková: „Vďaka podpore z fondov, sme v okolí školy vysadili biotopy s jednotlivými drevinami.“

Tak sa uhrovecká škola stala akoby školským arborétom, ktoré slúži na výučbu nielen žiakov základnej, ale aj stredných, či vysokých škôl so zameraním na environmentalistiku.

Uhrovec charakterizujú dvaja rodáci a to Ľudovít Štúr spolu s Alexandrom Dubčekom. Obaja mali európsky rozmer a boli symbolom priateľstva Slovákov a Čechov. Obaja sa narodili v tom istom dome v Uhrovci, kde majú múzeum podporované tiež z fondov.

Starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková hovorí: "Úspech nie je dielom jednotlivca, ale kolektívu."

Návštevnosť Modrej sa prudko zvýšila vďaka spoločnému projektu s Uhrovcom Živá škola - živá voda ako vysvetľuje starosta obce Modrá Miroslav Kovařík: „V projekte sme obnovili rybníky z 13. storočia.“

A tak deti z Čiech prichádzajú do Uhrovca, aby sa naučili spoznávať dreviny, kým slovenské chodia na Moravu, aby sa naučili rozoznávať živočíchov: „Až raz projekty skončia, vieme, že spolupráca bude pokračovať aj bez pomoci z fondov," zdôrazňuje starosta Modrej pán Kovařík.

 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Živá škola – živá voda

Začiatok a ukončenie realizácie

10/2010 - 06/2013

EÚ zdroje

516 475,64 eur

 

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11
fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.opbk.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood