Facebook Statistics
Značka Kvality

Sú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu verejných priestranstiev oprávnené ak dôjde k vyplateniu dodávateľa pred podaním žiadosti ?

15-06-2010

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie (preukázateľne nevyhnutné pre prípravu projektu a nepresahujúce 10% z celkových oprávnených nákladov predkladaného projektu) sú v tomto prípade oprávnené, ak sa projekt predkladá v rámci verejného sektora a ak náklady na jej vypracovanie vzinkli v období 1.1.2004 – 31.12.2008.