Facebook Statistics
Značka Kvality

Sú v rámci JPD cieľ 2 (Opatrenie 1.1. respektíve Opatrenie 1.3.) - Schéma podpory malých a stredných podnikateľov oprávnení žiadať o podporu malí a strední podnikatelia v oblasti vinárstva?

15-06-2010

Na základe kapitoly 22 prílohy I. zmluvy o založení ES nie je možné podporiť výrobu, distribúciu, účasť na výstavách, veľtrhoch, poradenské a konzultačné služby súvisiacich s nasledovnými položkami:

  • vínový mušt, v procese kvasenia alebo so zastaveným kvasením iným spôsobom ako pridaním alkoholu
  • víno a čerstvé hrozno; vínový mušt so zastaveným kvasením pridaním alkoholu
  • iné kvasené nápoje (napr. jablčné víno, hruškový mušt a medovina)
  • etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované všetkých stupňov, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I. tejto zmluvy s výnimkou likérov a iných alkoholických nápojov a zložených alkoholických preparátov (označovaných ako „koncentrované extrakty" na výrobu nápojov)

PRÍLOHA č. 1 Zmluvy o Európskej únii je zverejnená na stránke www.build.gov.sk v sekcii JPD, kolónka „Dokumenty". Činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo predajom výrobkov vymenovaných v Prílohe č. 1 nie sú podporovateľné v rámci programu JPD 2.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood