Facebook Statistics
Značka Kvality

Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ - výlet na farmu vo Vlčkovciach

09-07-2010

V tomto roku prebiehala súťaž o logo programu „Školské mlieko“. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl. Bolo zaslaných vyše 400 návrhov. Zo všetkých návrhov spĺňala kritériá na logo programu asi polovica. Víťazom sa stal študent Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave, Marcel Lacko, ktorého logo svojím nápadom ako aj spracovaním vyčnievalo nad ostatnými návrhmi. Na logu bola zobrazená kravička  popíjajúca mlieko zo slamky, čo je jednoduché a zároveň výstižné. Ocenením pre víťaza a jeho spolužiakov bol výlet na poľnohospodársku farmu vo Vlčkovciach.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood