Facebook Statistics
Značka Kvality

Súťaž pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

25-09-2017

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, ktorej  členom je aj Slovensko, si 16. októbra  pripomína   SVETOVY DEŇ POTRAVÍN (SDP) a pri tejto príležitosti  vyhlasuje súťaž o najkrajší plagát a  aj video súťaž na tému: „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.

Svet je v pohybe. Obrovské sťahovanie ľudí v súčasnosti predstavuje zložitý problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. V období 2000 – 2015 sa počet migrantov zvýšil až  o 40 %.

Ľudia opúšťajú svoje domovy kvôli konfliktom a politickej nestabilite, hladu, chudobe a nárastu extrémnych prejavov počasia spojených s klimatickou zmenou. Situácia si vyžaduje neodkladné globálne kroky. Mnoho migrantov pochádza z vidieckych oblastí, kde ¾ extrémne chudobných prežíva vďaka poľnohospodárstvu alebo aktivitám na vidieku. Potrebujeme  vytvoriť podmienky, ktoré dajú vidieckym ľuďom možnosť zostať doma, keď to budú pociťovať ako bezpečné.  

Zapojte sa do súťaže o najkrajší plagát alebo do video súťaže a povedzte nám ako by potravinová bezpečnosť a rozvoj vidieka mohli ovplyvniť migráciu v budúcnosti. Čo je potravinová bezpečnosť, a čo ju ovplyvňuje sa môžete dozvedieť tiež v priloženom letáku.

Víťazi v každej kategórii budú vybratí určenou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Svetového dňa potravín a sociálnych sieťach FAO. Víťazi získajú darček - prekvapenie ako aj diplom (Certificate of Recognition). Ich práce budú vystavené na výstave v sídle FAO v Ríme koncom roka 2017. (Podmienky účasti v súťažiach nájdete v priložených dokumentoch.)

Upozornenie:  Okrem toho, že sa zapojíte do medzinárodnej súťaže  môžete zaslať plagáty a video aj do národného kola, ktoré organizuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik a  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V čom je rozdiel?
Národného kola sa zúčastníte:

  • zaslaním plagátov poštou do 10. 11. 2017 na adresu:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

s označením: „Svetový deň potravín 2017 - SÚŤAŽ“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood