Facebook Statistics
Značka Kvality

Ťažbou v cudzích lesoch majú Lesy SR zachovať prácu 2 000 ľuďom

05-12-2011

Minister Simon takto zdôvodňuje potrebu schváliť v skrátenom konaní novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému pôdohospodárskemu majetku

BANSKÁ BYSTRICA 5. decembra (SITA) - Ako záchranu zhruba dvetisíc pracovných miest v drobných drevospracujúcich podnikoch prezentuje minister pôdohospodárstva Zsolt Simon svoj návrh novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému pôdohospodárskemu majetku, ktorú vláda predložila do parlamentu na schválenie v skrátenom legislatívnom konaní. Novela má štátnemu podniku Lesy SR umožniť ťažbu na zhruba 200 tisíc hektároch neštátnych, súkromným vlastníkom dosiaľ neodovzdaných lesoch. Na trh by z týchto lesov mohli dodať ročne zhruba 400 tisíc kubických metrov dreva, z toho 300 tisíc kubíkov ihličnatej guľatiny, a tým vynahradiť plánované zníženie objemu ťažby v ostatných lesoch vo svojej správe.

Ako Simon vysvetľoval na pondelňajšej tlačovej besede, v rokoch 2007 až 2010 ťažili Lesy SR o 40 percent nad plán a ak nechcú drancovať lesy, musia v týchto rokoch ťažbu znižovať, aby tak dodržali desaťročné lesné hospodárske plány. Pokles ťažby medzi rokmi 2010 a 2011 bol podľa ministra o 800 tisíc metrov kubických a medzi 2011 a 2012 bude ďalších 380 tisíc kubíkov. "Tento ďalší pokles znamená, že štátny podnik nebude vedieť dodávať na regionálny trh malým drevospracujúcim firmám takmer ani jeden kubík dreva a tým dôjde k ohrozeniu dvetisíc pracovných príležitostí. Aby sme to odvrátili, tak som predložil na základe dohody vo vláde materiál na skrátené konanie, týkajúci sa zmeny spôsobu obhospodárenia neštátnych neodovzdaných lesov, kde štátny podnik platí dane, vykonáva údržbárske opatrenia, ale nemôže vykonávať ťažbu a mať zisk," povedal Simon.

Generálny riaditeľ Lesov SR Igor Viszlai uviedol, že je pripravený novú situáciu vlastníkom lesov v správe štátnych lesníkov vysvetľovať a je ochotný za nimi vycestovať kdekoľvek treba. "Som za to, aby si všetky majetky, ktoré sa dajú prevziať súkromnými vlastníkmi, aby si prevzali. Pre nás je to strata, pre nás je to nie výhodný biznis, nebránime sa odovzdávaniu súkromným vlastníkom," povedal Viszlai. Ako hlavné dôvody, prečo Lesy SR dosiaľ zhruba 200-tisíc hektárov neodovzdali vlastníkom, uviedol rozdrobenosť vlastníctva, nevysporiadané dedičstvá či problém združiť pôvodných vlastníkov v spoločenstevných lesoch. Sú aj prípady, kde si stopercentný vlastník parcely aj po výzve odmieta les prevziať. "Pretože to nie je poľnohospodárska pôda, kde každý rok je výnos. V lese je výnos niekde po veku 40-50 rokov, a keď je to mladý les, tak dnes tam budú len náklady. Čiže oni si to zámerne od nás nepreberú, lebo budú musieť platiť dane, budú mať náklady v pestovnej činnosti a výnosy budú mať možno o 30, o 40 rokov," podotkol Viszlai.

Ako Viszlai upresnil ministrove slová, v roku 2010 Lesy SR vyťažili takmer päť miliónov kubíkov dreva, v tomto roku to bude 4,152 milióna kubíkov a predpoklad na rok 2012 je 3,900 milióna kubíkov. "Prestáva sa spracúvať kalamita a dostávame sa k riadnemu hospodáreniu v zmysle platných plánov hospodárenia v lese," uviedol na margo poklesu ťažby Viszlai.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood