Facebook Statistics

Technické stretnutie k žiadostiam na Novel Food

26-01-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín organizuje technické stretnutie k žiadostiam týkajúcich sa Novel Food, ktoré sa bude konať dňa 6.3.2017 v Parme, Taliansko.

Stretnutie je určené pre záujmové organizácie zaoberajúce sa oblasťou posudzovania Novel food, t.j. priemysel, zodpovedné orgány ČŠ, zástupcov vedy, verejných a súkromných výskomných inštitúcií, ako aj NGO. Cieľom technického stretnutia je vedecká diskusia k požiadavkám stanoveným v odporúčacích dokumentoch úradu EFSA a prezentácia žiadosti o povolenie novel food a notifikáciu ako aj žiadosti o povolenie tradičných potravín z tretích krajín. Témy diskusie sú zverejnené v agende. Ďalšie informácie o stretnutí môžete násjť na webovom sídle EFSA.

V prípade záujmu zúčastniť sa na stretnutí, je nutné sa zaregistrovať online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Apdesk_NovelFood2017_Parma Registrácia na zasadnutie prebieha do 3.2.2017. Prosím vezmite na vedomie, že limit zasadnutia je 90 účastníkov a registrácia sa uzavrie hneď po dosiahnutí tohto limitu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood