Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Pokladnica 0330.00 59266-164
Sekretariát 0020.00 59266-355
Adam, Ing. PhD. Štefan 0900.00 02/58243209
Badida, Ing. Vladimír 0243.00 59266-143
Bajtoš, Ing. Peter 0340.00 59266-316
Balážová Barcziová Eva 0160.00 59266-307
Balko, Ing. Ivan 0633.00 59266-264
Baránková Hilda 0320.00 59266-224
Baričičová, Ing. PhD. Viera 0510.00 59266-401
Baršváry, Ing. Ján 0500.00 59266-350

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood