Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Pokladnica 4/C, prízemie 0330.00 59266-164
Adamcová, Mgr. Barbora 419, 4.p. 0410.00 59266-409
Andrášiková, Ing. Marcela 708 0903.00 58317-597
Antal, Mgr. Róbert 502 0903.40 58317-401
Babková, Bc. Lýdia 605 0902.00 58317-465
Badida, Ing. Vladimír 24/B, prízemie 0242.00 59266-143
Baďo, Mgr. Lukáš 211/C,2.p. 0060.00 59266-288
Bajtoš, Ing. Peter 207/C,2.p. 0340.00 59266-316
Balabanová, Ing. Angelika 509 0903.30 58317-471
Balážová Barcziová Eva 342/B,3.p. 0130.00 59266-307

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood