Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačová správa

07-09-2010

Zsolt Simon, minister  pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja požiadal úrad vlády, aby zrušil rozhodnutia o utajovaní dokumentov, ktoré vydala bývalá vláda 15. októbra 2008 s názvom:  „Návrh na  schválenie predaja priznaných jednotiek AAU“, č. mat.: UV – 24045\2008. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o predaji emisných kvót.

Minister ďalej žiada o zrušenie rozhodnutia utajovania, ktoré vydala vláda 14. júna 2004, s názvom „Návrh  vyhlásenia a postupu týkajúceho sa výroby tokajského vína v Maďarsku a na Slovensku“, č. mat.: UV – 13937\2004.

Sprístupnenie materiálov sa uskutoční v nasledujúcich dňoch, materiály budú k dispozícií na stránke Úradu vlády SR.

Ďalšie informácie Vám poskytne hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, e-mail [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood