Facebook Statistics

Tlačová správa

07-10-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon na základe uznesenia vlády SR zo dňa 6.10.2010 odvolal  z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR JUDr. Štefana Moyzesa. Jeho nástupkyňou sa ku dňu 7.10.2010 stáva Ing. Hedviga Májovská.

Ing. Hedviga Májovská v roku 1983 ukončila vysokoškolské štúdium Odboru geodézie a kartografie na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala až do roku 2008 v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave. Do funkcie predsedkyne Úradu geodézie, kartografie a katastra SR nastupuje z pozície hlavnej radkyne Ministerstva vnútra SR. Je vydatá, má jedno dieťa.

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood