Facebook Statistics
Značka Kvality

Účinnosť Bergazym® P100 (endo-1,4-β-xylanáza) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm a odstavené prasiatka

05-11-2018

Produkt Bergazym® P100 obsahuje xylanázu, ktorá je produkovaná geneticky nemodifikovaným kmeňom Trichoderma reesei. Kŕmna doplnková látka (KDL) je dostupná vo forme potiahnutých granúl a je určená na použitie ako zootechnická prídavná látka (funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť) pre kurčatá na výkrm a odstavené prasiatka v dávke 1 500 EPU/kg krmiva.

Produkčný kmeň a KDL boli úplne charakterizované v predchádzajúcom hodnotení Panelu pre doplnkové látky (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V rámci tohto hodnotenia dospel Panel FEEDAP k záveru, že KDL je bezpečná pre kurčatá na výkrm, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a že používanie tohto výrobku ako KDL nevzbudzuje žiadne obavy pre spotrebiteľov potravín získaných zo zvierat kŕmených touto KDL. KDL nevyvoláva obavy ani pre životné prostredie. Panel FEEDAP tiež dospel k záveru, že KDL nie je dráždivá pre pokožku alebo oči, ale je považovaná za potenciálny kožný a respiračný senzibilizátor.

Panel FEEDAP vyhodnotil účinnosť KDL a dospel k záveru, že KDL má potenciál byť účinná pri 1 500 EPU/kg krmiva (vo výkrme ošípaných). Z dôvodu nedostatočných údajov nemohol Panel FEEDAP dospieť k záveru o účinnosti KDL pre kurčatá na výkrm a odstavené prasiatka. Žiadateľ preto poskytol doplňujúce informácie na podporu účinnosti KDL. Panel FEEDAP dospel na základe týchto dôkazov v predloženom vedeckom stanovisku k záveru, že KDL má potenciál byť účinná u kurčiat na výkrm a tiež u odstavených prasiatok pri 1 500 EPU/kg krmiva.

Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood