Facebook Statistics
Značka Kvality

Úrad EFSA zverejnil tri výzvy s nezanedbateľným rozpočtom

11-07-2022

Úrad EFSA znovu spustil otvorenú výzvu na predkladanie ponúk (OC/EFSA/ED/2022/03) na vypracovanie plánu opatrení so zameraním na vývoj akčných máp pre uplatňovanie omických a bioinformatických prístupov: Smerom k hodnoteniu rizík novej generácie.

Názov výzvy: Development of Roadmaps for Action on Applying Omics and Bioinformatics Approaches: Towards Next Generation Risk Assessment

Rozpočet: 500 000 eur

Prihlasovanie je možné do: 15.09.2022

Link na výzvu: TED website

Kontakt pre viac bližšie informácie: [email protected]

 

Úrad EFSA zároveň zverejnil ďalšie dve výzvy (GP/EFSA/MESE/2022/01 & OC/EFSA/MESE/2022/04), ktoré vychádzajú z plánu EFSA.

 

Prvou je výzva zameraná na hodnotenie rizika chemikálií so zreteľom na nové prístupy a metodológie:

 

Názov výzvy: NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations

Rozpočet: 5,3 milióna eur

Prihlasovanie je možné do: 20.09.2022

Link na výzvu: EFSA website

Kontakt pre viac bližšie informácie: [email protected]

 

Druhá výzva je orientovaná na toxikokinetiku:

 

Názov výzvy: ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment

Rozpočet: 3 milióny eur

Prihlasovanie je možné do: 15.09.2022

Link na výzvu: TED website

Kontakt pre viac bližšie informácie: [email protected]