Facebook Statistics

Usmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva

02-11-2010

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na svojom zasadnutí dňa 26.1.2010  schválil prepracovaný usmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva. Na základe skúseností, získaných pri aplikácii požiadaviek potravinového práva v praxi, bol dokument rozšírený o časť súvisiacu s požiadavkami na bezpečnosť potravín, ďalšie časti týkajúce sa vysledovateľnosti, stiahnutia potravín a krmív z trhu, exportu potravín a krmív boli prepracované, aby zjednodušenou formou objasnili, príp. doplnili požiadavky potravinového práva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)