Facebook Statistics
Značka Kvality

ÚVZ SR zverejnil informácie k vyhláškam ÚVZ SR platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

26-11-2021

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) zverejnil dňa 25. novembra 2021 nasledovné informácie k vyhláškam ÚVZ SR platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku):


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood