Facebook Statistics
Značka Kvality

ÚVZ SR zverejnil manuál pre gastro sektor a pre obchody a služby k opatreniam podľa COVID automatu

24-11-2021

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) zverejnil dňa 22. novembra 2021 Manuál pre gastro sektor (pre reštaurácie, kaviarne, bary a ostatné prevádzky verejného stravovania) a Manuál pre obchody a služby k opatreniam podľa COVID automatu.

Okrem toho zverejnil nasledovnú informáciu:

Prevádzkovatelia nájdu v manuáloch aj informácie k používaniu aplikácie OverPass.

Bezplatná aplikácia pre zariadenia s operačným systémom Android je dostupná cez aplikačný obchod Google Play
Bezplatná aplikácia pre zariadenia s operačným systémom iOS je dostupná cez aplikačný obchod App Store

Aplikáciu OverPass je možné nájsť aj na https://slovenskoit.sk/overpass/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood