Facebook Statistics

V akej mene sa udáva rozpočet projektu?

15-06-2010

V prípade slovenských žiadateľov rozpočet projektu (príloha SK3) sa udáva v Slovenských korunách.

V prípade maďarských žiadateľov rozpočet projektu (príloha HU3) sa udáva v Maďarských forintoch.

Upozornenie: vo formulári žiadosti o NFP v časti B. Náklady projektu sa tabuľka vyplňuje v EUR (nie tis. EUR) !!! Prepočet národnej meny na EUR sa robí na základe nasledujúcich výmenných kurzov: 38,00 SKK/EUR a 252,5 HUF/EUR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood