Facebook Statistics

V Bratislave sa hovorilo o posilnení postavenia regiónov v rámci Spoločnej rybárskej politiky

09-09-2016

V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sa v Bratislave konalo v rámci neformálnych podujatí počas Slovenského predsedníctva v Rade EÚ (ďalej len SK PRES) stretnutie generálnych riaditeľov a attaché pre rybné hospodárstvo všetkých členských štátov EÚ. Slovensko aj napriek tomu, že je vnútrozemská krajina vníma politickú citlivosť tejto agendy, nakoľko samotný rybolov je pre prímorské krajiny dôležitým ekonomickým článkom.

Témou rokovania bolo technické nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá, ktorými sa upravuje ako a kde môžu rybári loviť ryby. Cieľom týchto opatrení je kontrola úlovkov, ako aj minimalizácia vplyvu rybolovu na životné prostredie. „Toto nariadenie ponúka výnimočnú príležitosť na dosiahnutie rovnováhy, pričom sa na jednej strane bude klásť dôraz na  dodržiavanie  princípov Spoločnej Rybárskej Politiky a na druhej sa posilní postavenie regiónov prostredníctvom princípu regionalizácie,“ uviedol Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, ktorý predsedal diskusii.

Generálni riaditelia pre rybolov jednotlivých členských štátov podporili kroky slovenského predsedníctva a veria, že nariadenie bude prínosné pre udržateľný rybolov. Zástupca Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo Joao Machado vyzdvihol odhodlanie predsedníctva napredovať v rámci daného nariadenia a zdôraznil, že zjednodušovanie a regionalizácia sú základnými piliermi novej Spoločnej Rybárskej Politiky.

V rámci neformálneho programu delegácia absolvovala plavbu po Dunaji, prehliadku galérie Danubiana a prehliadku hradu Devín. „Verím, že stretnutie bolo nápomocné a diskusia, ktorá prebiehala bude tvoriť základ k zlepšeniu daného návrhu nariadenia,“ zhodnotil podujatie Š. Ryba. Zástupca Malty, ktorá prevezme predsedníctvo v Rade EÚ v januári budúceho roku, pozval zúčastnených na neformálne stretnutie generálnych riaditeľov, ktoré sa uskutoční v marci 2017 na Malte.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood