Facebook Statistics
Značka Kvality

V Európe klesá výskyt vtáčej chrípky u hydiny, najviac postihnuté sú čajky

15-05-2023

Počet ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u hydiny v Európe klesol, ale čajky sú naďalej silne postihnuté týmto vírusom. Riziko pre širokú verejnosť v Európe zostáva nízke. Toto sú hlavné zistenia z najnovšej správy o vtáčej chrípke, ktorú vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčné laboratórium EÚ (EURL).

V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím (3. december 2022 – 1. marec 2023) a v porovnaní s jarou 2022 sa ohniská nákazy hydiny vyskytovali menej často v marci a apríli. Výskyt prípadov vtáčej chrípky v marci a apríli u voľne žijúceho vtáctva sa v porovnaní so sledovaným obdobím znížil, ale v porovnaní s jarou 2022 sa výskyt zvýšil. Vírus vykazoval známky dobre adaptácie na voľne žijúce vtáky, pričom silne postihoval čajky čiernohlavézvyšoval úmrtnosť ohrozených, voľne žijúcich druhov vtákov, ako je napríklad sokol sťahovavý.

HPAI sa naďalej rozširuje v Amerike a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti zasiahne aj Antarktídu. Infekcie boli zistené po prvýkrát u šiestich nových druhov cicavcov vrátane morských a lasicovitých (mustelidae) cicavcov. Dva prípady boli hlásené u mačiek v USA a jeden prípad u psa v Kanade. Ako preventívne opatrenie úrad EFSA odporúča predísť kontaktu domácich zvierat s uhynutými alebo chorými zvieratami postihnutými HPAI.

Nízke riziko pre populáciu

Riziko pre širokú verejnosť v Európe zostáva nízke a nízke až stredné pre pracovníkov a iné osoby prichádzajúce do kontaktu s potenciálne infikovanými chorými a uhynutými vtákmi a cicavcami.

Links to science

Avian influenza overview March – April 2023

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood