Facebook Statistics
Značka Kvality

V koľkých projektoch môže vystupovať organizácia ako partner a môže získať prípadné financovanie?

15-06-2010
Neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa počtu projektov, kde daná organizácia môže vystupovať ako partner. Avšak je potrebné vyhnúť sa dvojitému financovaniu!!! To znamená, že nie je možné podporovať aktivity, ktoré sú financované aj z iného projektu, alebo z iných zdrojov európskych, národných a miestnych.