Facebook Statistics

V Národnej rade SR sa začala výstava Lesy pre ľudí

07-09-2011

Minister Zsolt Simon a predsedníčka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR Mária Sabolová dnes vo foyer novej budovy Národnej rady SR slávnostne otvorili výstavu Lesy pre ľudí, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka lesov. Otvorenia výstavy sa taktiež zúčastnili viaceré poslankyne a poslanci parlamentu či predstavitelia lesníckych organizácií.

Cieľom, o ktorý sa Národné lesnícke centrum ako organizátor výstavy snaží, je predovšetkým zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami. Počas výstavy sa uskutoční spoločná prezentácia lesníckych organizácií, zameraná na význam lesov pre spoločnosť a poskytované produkty a služby z lesa, ktoré môže človek vďaka práci lesníkov využívať.

Predsedníčka výboru M. Sabolová spoločne s ministrom Simonom zároveň symbolicky pokrstili novú poštovú známku Európa Lesy - Národný park Poloniny a publikácie o lese a lesníctve.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood