Facebook Statistics

V poľskej hydine kontrolóri objavili baktérie salmonely

04-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokračuje v intenzívnych kontrolách obchodných reťazcov, zameraných na kvalitu hydinového mäsa.
V 43. týždni bolo vykonaných ďalších 50 kontrol zameraných na čerstvé hydinové mäso, mrazené hydinové mäso a hlboko zmrazené hydinové mäso a hydinové diely. 41 kontrol vykonali kontrolóri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v hypermarketoch, 2 vo veľkoskladoch a 7 kontrol v malých a stredných predajniach.

Obzvlášť znepokojivo vyznieva  výsledok kontroly v topoľčianskom hypermarkete Tesco: Inšpektori RVPS Topoľčany dňa 21. 10. 2010 odobrali vzorku výrobku „Kuracie prsia šťavnaté – mäsový prípravok“, ktorá bola pozitívna na salmonelu s dátumom minimálnej trvanlivosti 9.3.2012 o celkovej hmotnosti 170 kg. Na základe zistení kontroly z 29. 10. 2010 bolo nariadené stiahnutie výrobkov z trhu a informovanie spotrebiteľov. Inšpektori RVPS Galanta okamžite vykonali kontrolu u dovozcu Virema Trade, s.r.o., Galanta a zistili, že výrobok s rovnakým dátumom spotreby bol dovezený v objeme 1632 balení s celkovou hmotnosťou 19 584 kg.
Tento výrobok bol distribuovaný do 84 predajní siete TESCO. Okamžite bol nariadený zákaz predaja a pozastavenie výrobku, a následne bude prebiehať jeho postupné sťahovanie z lokálnych skladov v obchodnej sieti, taktiež boli zahájené správne konania.

Počas tejto cielenej kontroly bolo odobraných celkovo 37 vzoriek, vzhľadom na časovú náročnosť laboratórnych analýz budú všetky výsledky známe po ich ukončení.

Výsledky tejto kontroly boli v rámci rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed) poslané do centrály Európskej komisie. Hlavným cieľom tohto systémuje poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín.  Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do dvoch odlišných skupín na Výstražné oznámenia a Informačné oznámenia. Rýchly výstražný systém je teda akousi informačnou a komunikačnou sieťou medzi členskými štátmi EÚ a EK.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood