Facebook Statistics

V Přelouči sa diskutovalo o možnostiach spolupráce

12-10-2011

Dňa 8. októbra 2011 sa v Přelouči uskutočnilo medzinárodné stretnutie aktérov vidieka za účasti námestníka ministra zemědělství ČR Juraja Chmiela, štátneho tajomníka ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Csicsaia.

V rámci neformálneho jednania bol prezentovaný strategický dokument NS MAS ČR k budúcnosti metódy LEADER po roku 2014, prediskutované možnosti spolupráce MAS ČR a SR za podpory národných sietí pre rozvoj vidieka a prezentované príklady dobrej praxe pri administrácii projektov metódou LEADER.

Zástupcovia sietí pre rozvoj vidieka ČR a SR prejednali rámec budúcej spolupráce pri podpore projektov na zdieľanie skúseností medzi MAS ČR a SR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood