Facebook Statistics

V prípade bilaterálneho spoločného projektu je možné zapojiť do projektu aj organizáciu z tretej krajiny, ktorá by vystupovala len ako partner a nie žiadateľ?

15-06-2010

V prípade spoločného projektu z každej krajiny musí vystupovať jedna organizácia ako žiadateľ. Môžete mať partnera, ale keďže nebude žiadateľom v rámci svojej krajiny, nemôže získať financie v rámci daného projektu.