Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

V regionálnych centrách MIRRI bude mať zastúpenie aj rezort pôdohospodárstva

21-11-2022

Na otvorení posledného, 7. Regionálneho centra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Banskej Bystrici, sa zúčastnil štátny tajomník MPRV SR Henrich Haščák. Vo všetkých regionálnych centrách bude od začiatku roka 2023 pôsobiť aj zástupca MPRV SR, ktorý bude poskytovať komplexné individuálne poradenstvo na farme i mimo nej.

Zároveň bude poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie z oblasti výskumu a inovácií. Okrem terénneho poradenstva bude poradca zbierať dáta na regionálnej úrovni a spolupracovať nielen s poľnohospodármi a potravinármi, ale aj s ich zástupcami a komorami na regionálnej úrovni. Vďaka tejto službe sa zrýchli informovanie poľnohospodárov priamo v regióne a naopak, ministerstvo bude môcť promptnejšie riešiť vzniknuté problémy, či podnety  vyplývajúce z praxe. Poradcovia agrorezortu budú zastrešení novovznikajúcim Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood