Facebook Statistics
Značka Kvality

V uliciach už jazdia nové ekologické vozidlá MHD

31-01-2018

V Bratislave už jazdia prvé elektrobusy, ktoré sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Postupne sa nízkoemisné vozidlá objavia aj v Košiciach a Žiline. Ministerstvo pôdohospodárstva ešte minulý rok schválilo projekty na nákup 58 ekologických vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu.

  • Takmer 60 nových nízkoemisných vozidiel MHD bude jazdiť v Bratislave, Košiciach a Žiline
  • Prvé elektrobusy už od minulého týždňa jazdia v Bratislave
  • Ide o podporu alternatívnej dopravy s cieľom zlepšiť stav ovzdušia, znížiť hluk a prach

„Ešte začiatkom tohto funkčného obdobia boli eurofondy na rozvoj regiónov na bode mrazu. Za necelé dva roky sa nám podarilo vyhlásiť 18 výziev za takmer miliardu eur. Tieto projekty nie sú už len na papieri, ale začínajú slúžiť ľuďom,“ vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. „Minulý rok sme schválili eurofondové projekty na nákup 58 ekologických vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu, vďaka čomu už dnes v uliciach Bratislavy premávajú prvé elektrobusy. K nim v najbližších týždňoch pribudnú nízkoemisné vozidlá v Košiciach a Žiline. Pomáhame zlepšovať kvalitu ovzdušia v našich mestách.“

Eurofondová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je zameraná na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Približne 21 miliónov eur je vyčlenených pre Bratislavu, Žilinu a Košice. „Financie sú určené na nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc,“ upresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR.

Bratislava objednala 18 elektrobusov za 10,4 milióna eur, z toho 2 kusy v dĺžke do 9 metrov a 16 kusov v dĺžke do 12,2 metra. V uliciach Bratislavy začali minulý týždeň jazdiť prvé štyri elektrobusy na linkách MHD 27, 53 a 151. Ďalších 14 nakúpených elektrobusov sa dostane do premávky postupne do konca júna.

V Košiciach obstarajú z eurofondov 9 kusov 18 metrových dieselových autobusov splňujúcich najprísnejšie emisné normy a 9 kusov elektrobusov. V Žiline pribudne spolu 22 nízkoemisných vozidiel MHD. Z toho dva budú elektrobusy, 16 autobusov s hybridným pohonom a 14 autobusov s nízkoemisným dieselovým pohonom.

„Spomínaná eurofondová výzva má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Investičnou prioritou je vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových. To všetko v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility,“ dodal Marek Mitošinka. Agrorezort očakáva, že výzva bude vyhlásená aj pre ďalšie mestá na Slovensku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood