Facebook Statistics
Značka Kvality

V Úradnom vestníku Európskej únie...

14-03-2011

V Úradnom vestníku Európskej únie boli dňa 12. marca 2011 uverejnené nariadenia Komisie (EÚ), ktorými sa do Registra chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou zapisujú názvy troch slovenských výrobkov: "Oravský korbáčik" (CHZO), "Zázrivský korbáčik" (CHZO) a "Tekovský salámový syr" (CHZO).

Označením "chránené zemepisné označenie" ako aj príslušným symbolom Spoločenstva sa môžu uvedené výrobky označovať až po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaných nariadení.

Slovenská republika má týmto dňom zapísaných už trinásť názov v systéme registrácie EÚ, v tomto prípade ide o chránené zemepisné označenie.

Okrem už spomínaných troch výrobkov má zapísané Slovenská republika v Registri chránených zemepisných označení názvy: "Skalický trdelník", "Slovenská bryndza", "Slovenský oštiepok" a "Slovenská parenica".

V Registri zaručených tradičných špecialít má zapísaných šesť výrobkov: "Ovčí hrudkový syr - salašnícky", "Ovčí salašnícky údený syr" a spolu s Českou republikou štyri mäsové výrobky: "Liptovská saláma"/"Liptovský salám", "Spišské párky", "Lovecký salám"/"Lovecká saláma", "Špekáčky"/"Špekačky".

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood