Facebook Statistics

Veda ako podklad nutričných profilov – vyjadrite svoj názor

24-11-2021

Odborníci na výživu a ďalší odborníci môžu pomôcť úradu EFSA dokončiť vedecké poradenstvo, ktoré podporí manažérov rizika pri vývoji budúceho celoeurópskeho systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu (front-of-pack nutrition labelling). Toto poradenstvo bude informovať aj o podmienkach obmedzenia uvádzania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

V rámci stratégie Farm to Fork Európska komisia začiatkom roka 2021 požiadala úrad EFSA, aby poskytol vedecké poradenstvo o živinách a nevýživových zložkách potravín, ktoré sú dôležité pre verejné zdravie Európanov, o skupinách potravín s dôležitou úlohou v európskom stravovaní a o vedeckých kritériách na usmerňovanie výberu živín pre nutričné profily. Európska komisia má zámer navrhnúť novú legislatívu do konca roka 2022.

Vedecký základ na podporu rozhodovacích orgánov EÚ
Valeriu Curtui, riaditeľ pre výživu úradu EFSA, povedal: „Uskutočňujeme verejnú konzultáciu k nášmu návrhu vedeckého stanoviska, aby sme zhromaždili vedecké informácie od iných odborníkov, inštitucionálnych partnerov a zainteresovaných strán. Radi by sme všetkým, ktorí sa o túto tému zaujímajú, pripomenuli, že cieľom nášho vedeckého poradenstva je byť podkladom pre modelovanie nutričných profilov pre označovanie výživovej hodnoty na prednej strane obalu a pre obmedzenie tvrdení o potravinách. Tento návrh stanoviska však nehodnotí ani nenavrhuje konkrétny model nutričných profilov pre označovanie výživovej hodnoty na prednej strane obalu.

Čo hovorí návrh stanoviska?
Dr Alfonso Siani predsedá expertnej Pracovnej skupine EFSA, ktorá pomohla vypracovať vedecké stanovisko. „Náš návrh stanoviska poskytuje tvorcom politiky rady o tom, ktoré živiny a nevýživové zložky potravín by sa mali zvážiť pri zahrnutí do modelov nutričných profilov, kde je nadmerný alebo neadekvátny príjem spojený s rizikom dlhodobých chorôb."
V návrhu stanoviska sa dospelo k záveru, že pri modeloch nutričných profilov by sa okrem iného mohlo zvážiť:

  • Vzhľadom na vysokú prevalenciu nadváhy a obezity v Európe má zníženie energetického príjmu význam pre verejné zdravie európskej populácie.
  • Príjem nasýtených tukov, sodíka, pridaných/voľných cukrov prekračuje stravovacie odporúčania vo väčšine európskych populácií a ich nadmerný príjem je spojený s nepriaznivými účinkami na zdravie.
  • Príjem vlákniny a draslíka je vo väčšine európskych dospelých populácií nedostatočný a nedostatočný príjem je spojený s nepriaznivými účinkami na zdravie.

V návrhu sa tiež uvádza, že príjem železa, vápnika, vitamínu D, kyseliny listovej a jódu je v špecifických podskupinách neadekvátny a zvyčajne je riešený vnútroštátnymi politikami a/alebo individuálnym poradenstvom.

„Hoci výber živín a nevýživových zložiek v modeli nutričných profilov by sa mal riadiť predovšetkým ich významom pre verejné zdravie," uviedol Dr. Siani, „môžu byť zohľadnené aj iné dôvody, ako je uprednostňovanie niektorých potravín, aj keď nie je 100%  vedecky jasné, že z dôvodov verejného zdravia je potrebné zvýšiť ich spotrebu. Napríklad manažéri rizika sa môžu rozhodnúť zahrnúť niektoré omega-3 do modelov nutričných profilov, aby podporili konzumáciu mastných rýb v súlade s ich stravovacími odporúčaniami, aj keď údaje o príjme týchto mastných kyselín nie sú dostatočné na to, aby sa dal vyvodiť záver, či sa konzumujú v neadekvátnych množstvách alebo nie."

Skupiny potravín v rôznych európskych diétach a národné odporúčania
„Naše vedecké stanovisko zahŕňa aj vedecké úvahy, týkajúce sa skupín potravín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v európskom stravovaní," povedal Dr. Siani.
Patria sem potraviny obsahujúce škrob (väčšinou obilniny a zemiaky), ovocie a zelenina, strukoviny, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, ryby a mäkkýše, orechy a semená a nealkoholické nápoje, ako sa udáva v národných stravovacích usmerneniach členských štátov (national food-based dietary guidelines). Ich úloha a podiel v stravovaní sa v jednotlivých krajinách líši v dôsledku stravovacích návykov a tradícií.
Dr. Siani povedal: „Národné usmernenia podporujú konzumáciu celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, orechov a semien, mlieka a mliečnych výrobkov so zníženým obsahom tuku, rýb a vody. Ale potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov, cukrov a/alebo sodíka v dôsledku spracovania potravín sa vo všeobecnosti neodporúčajú, dokonca aj v rámci týchto kategórií potravín. Tiež podporujú pravidelnú konzumáciu strukovín namiesto mäsa (najmä červeného mäsa a spracovaného mäsa) a rastlinných olejov bohatých na mononenasýtené a polynenasýtené tuky namiesto tých, ktoré majú vysoký obsah nasýtených tukov."

Vyjadrite svoj názor!
Verejná konzultácia trvá do 9. januára 2022, po ktorej úrad EFSA dokončí svoje vedecké stanovisko začiatkom roku 2022.
Ak si chcete pozrieť návrh stanoviska a zúčastniť sa verejnej konzultácie, kliknite na:
Verejná konzultácia: Návrh vedeckého stanoviska o vývoji harmonizovaného povinného označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu a stanovení nutričných profilov na obmedzenie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách

Časté otázky o vedeckom odporúčaní úradu EFSA výživovej hodnoty na prednej strane obalu a stanovení nutričných profilov na obmedzenie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách (iba v angličtine)


Viac na túto tému:

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood