Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké a technické usmernenia na prípravu a predloženie žiadosti o povolenie dojčenskej a/alebo následnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov

15-05-2017

Na žiadosť Európskej komisie bol EFSA panel NDA vyzvaný, aby poskytol vedecké a technické usmernenie na prípravu a predloženie žiadosti o povolenie dojčenskej a/alebo následnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov. Toto usmernenie sa zaoberá informáciami a údajmi, ktoré sa predkladajú EFSA pre dojčenskú a následnú dojčenskú výživu vyrobené z bielkovinových hydrolyzátov, s ohľadom na bezpečnosť a vhodnosť špecifického vzorca a/alebo účinnosť tohto vzorca pri znižovaní rizika vzniku alergie na mliečne proteíny. Viac informácií TU.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood