Facebook Statistics

Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka počúva požiadavky svojich príspevkových organizácií

24-06-2020

Po uvoľnení opatrení COVID-19 sa prvýkrát stretlo nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zástupcami príspevkovej Agentúry pre rozvoj vidieka /ARVI/. Na pôde Agroinštitútu v Nitre generálna tajomníčka služobného úradu /GTSÚ/ MPRV SR Vladimíra Fabriciusová so svojím tímom zhodnotila prácu a doterajšie výsledky ôsmych regionálnych antén, ktoré pôsobia v jednotlivých krajoch Slovenska. S ich prácou bola nadmieru spokojná.

Veľkú diskusiu vyvolala aktuálna téma potravinovej sebestačnosti, vzdelávanie a problém, ako zabezpečiť odbyt.

Slovenské jedálne v školách a na inštitúciách by mohli fungovať na slovenských produktoch. Deti by mali jesť jahňacinu, kvalitné mliečne produkty, zeleninu a ovocie dopestované na našom území,“ predstavila svoju myšlienku Vladimíra Fabriciusová GTSÚ MPRV SR.

S touto problematikou súvisí aj výchova spotrebiteľa, a tá by sa mala začať už na školách. Prítomní sa zhodli: „Čo je naše, je dobré a kvalitné“. A úlohou MPRV je komunikovať a spropagovať slovenské výrobky. Pomôcť tomu môže aj interaktívna mapa našich producentov, na ktorej sa intenzívne pracuje, a kampane v spolupráci s ministerstvom.

Cieľom ARVI je pomáhať zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood