Facebook Statistics

Veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska na návšteve u ministra

05-10-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 4. októbra navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Jeho excelenciu Michaela Robertsa.

Minister Zsolt Simon počas stretnutia prízvukoval potrebu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorú je ale potrebné prispôsobiť preferenciám jednotlivých členských štátov.

Účastníci stretnutia sa zhodli na rozvíjaní konkurencieschopnosti farmárov, ktorá pre nich vybuduje viac šancí na globálnom trhu. Minister Simon taktiež spomenul pripravovanú zmenu v zákone o potravinách a zasadil sa o zrovnoprávnenie podmienok pre všetkých farmárov.

Partneri si taktiež vymenili názory na pôsobenie jedného z najväčších nadnárodných reťazcov na Slovensku, britskej spoločnosti Tesco Stores, v súvislosti s legislatívnou normou o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorú prijala predchádzajúca vláda.

Ďalšou témou stretnutia bolo vysporiadanie pozemkov v Javorine v Levočských vrchoch. Jeho excelencia veľvyslanec Roberts osobne poďakoval ministrovi za vrátenie týchto pozemkov pôvodným majiteľom. Minister Simon podotkol, že toto územie predstavovalo nielen vlastnícky, ale aj ekologický problém.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood