Facebook Statistics

Verejná konzultácia k návrhu protokolu pre hodnotenie nebezpečenstva pre ftaláty a ďalšie zmäkčovadlá

27-05-2022

Oddelenie EFSA pre zložky potravín a obaly (FIP) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu protokolu pre posúdenie nebezpečenstva v rámci hodnotenia rizík ftalátov, štruktúrne podobných látok a náhradných látok potenciálne používaných ako zmäkčovadlá v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Protokol popisuje, akým spôsobom bude riešená identifikácia a charakterizácia nebezpečnosti. Tento dokument popisuje stratégiu získavania, výberu, extrakcie údajov, hodnotenie príslušných dôkazov, zhrnutie, analýzy a integrácie vedeckých dôkazov za účelom vykonania hodnotenia nebezpečenstva.

Zainteresované strany môžu podávať pripomienky do 5. júla 2022 prostredníctvom tohto odkazu

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011ZHg/pc0172