Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín D

23-03-2016

EFSA spúšťa verejnú konzultáciu o výživových referenčných hodnotách pre vitamin D, ktoré sú predmetom návrhu vedeckého stanoviska. Dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty pre vitamin D pre dospelých, dojčatá a deti, tehotné a dojčiace ženy.

Pripomienky je možné zaslať do 16. mája 2016.

Pre ďalšie infomácie ku konzultácii možno nájsť na :  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160321

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood